PGT PGD PGS 24 SURE GENETİK TANI

Pre implantasyon genetik tanı işlemi normal tüp bebek işlemi ile oluşan embriyolardan biyopsi yöntemi ile örnek alınması yolu ile embriyolarda genetik bir sorun olup olmadığının test edilmesidir.

Bu işlem, başarısız tüp bebek denemeleri, tekrarlayan düşükler, anne baba adayında genetik hastalık taşıyıcılığı olması, anne baba adaylarından herhangi birisinde yapısal kromozom anomalisi bulunması, 35 yaş üstü anne adayları gibi veya cinsiyet tercihi gibi özel istek durumlarında uygulanmaktadır.

Yapılan testin ardından test sonucuna göre genetik kusuru olmayan embriyo veya embriyolar transfer edilerek gebelik elde etme olasılığı yüksek oranlara çıkmaktadır.